Konserwacja i pielęgnacja zieleni

środa, 16 Grudzień 2009
  • pielęgnowanie i utrzymanie istniejących terenów zielonych poprzez:
  1. koszenie trawników ,
  2. nasadzenia i pielęgnację klombów kwiatowych,
  3. okopywanie, przycinanie żywopłotów,
  4. prześwietlanie drzew i roślin;
  • usuwanie porostów trawy i chwastów z opasek betonowych wokół trawników;
  • zakładanie tzw. małej architektury według projektu Klienta bądź własnego;
  • wywóz i przekazanie odpadów zielonych do zagospodarowania.

W zależności od  rodzaju prac, w zakresie konserwacji i pielęgnacji zieleni, prace  prowadzone są ręcznie lub przy zastosowaniu urządzeń specjalistycznych i sprzętu mechanicznego