Sprzątanie po budowie

środa, 16 Grudzień 2009

Przygotowanie obiektów do użytkowania po remoncie lub budowie.

Staranne i terminowe wykonanie prac takich jak:

 • mycie okien
 • pranie wykładzin
 • mycie stolarki drzwiowej
 • czyszczenie armatury oraz glazury
 • usuwanie śmieci i inne

Sprzątanie terenów zewnęrznych

środa, 16 Grudzień 2009

·         zamiatanie  bądź  odśnieżanie chodników, dróg wewnętrznych, parkingów i placów;
·         bieżąca likwidacja śliskich powierzchni spowodowanych opadami śniegu lub gołoledzi na chodnikach drogach wewnętrznych, parkingach, placach i dojściach;
·         w okresie jesienno-zimowym usuwanie liści z powierzchni powierzonych do sprzątania i składowanie ich w miejscu wyznaczonym przez Klienta lub przekazanie do zagospodarowania;
·         sprzątanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, chodników osiedlowych, podwórek utwardzonych oraz dróg wewnątrzosiedlowych, ciągów pieszych;
·         sprzątanie nieutwardzonych podwórek, dróg dojazdowych oraz wnętrz międzyblokowych, placów zabaw oraz, wpustów deszczowych według potrzeb Zleceniodawcy oraz wynikających ze stanu zanieczyszczenia tych powierzchni;
·         usuwanie odpadów tzw. wielkogabarytowych takich jak: stare meble, sprzęt elektroniczny, gruz;
·         usuwanie odpadów z koszy zamontowanych na ulicach, drogach osiedlowych,  placach czy parkingach;
·         montowanie koszy na odchody zwierzęce i ich opróżnianie;
·         przekazanie odpadów pochodzących ze sprzątania terenów zewnętrznych do zagospodarowania lub na legalne składowiska.

Usługi wykonujemy  przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego lub pracy ręcznej.

O technologii prac  decyduje położenie terenu i jego dostępność.

Sprzątanie hal produkcyjnych i magazynowych

środa, 16 Grudzień 2009

Prace porządkowe wykonywane są według indywidualnie dobranego zakresu czynności, a godziny ich rozpoczęcia i zakończenia dostosowane są do wymagań Klientów oraz specyfiki budynku. Zapewniamy sprzęt czyszczący niezbędny przy obsłudze dużych powierzchni, profesjonalne środki czystości usuwające nawet najtrwalsze zabrudzenia oraz wykwalifikowany personel.

Sprzątanie biur i budynków użyteczności publicznej

środa, 16 Grudzień 2009

Budynki biurowe i użyteczności publicznej sprzątamy według indywidualnie dobranego zakresu obowiązków. Sprzątanie może się odbywać codziennie, trzy lub dwa razy w tygodniu w zależności od oczekiwań klienta. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy dostosowujemy do wymagań Zleceniodawcy i specyfiki budynku. Ze swojej strony oferujemy profesjonalnie wykonaną usługę i kompetentny personel.  Zapewniamy również sprzęt oraz środki czystości potrzebne do wykonania usługi.

Sprzątanie budynków mieszkalnych

środa, 16 Grudzień 2009

W ramach kompleksowej usługi utrzymania czystości budynków mieszkalnych oferujemy m.in.:

 • zamiatanie i mycie klatek schodowych i korytarzy,
 • mycie bram wejściowych oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych,
 • mycie lamperii, balustrad, gablot ogłoszeniowych i grzejników,
 • mycie okien i parapetów,
 • mycie lamp oświetleniowych na klatkach schodowych i w piwnicach,
 • zamiatanie garały, piwnic, suszarni,
 • omiatanie pajęczyn,
 • czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych,
 • dezynsekcja oraz dezynfekcja pomieszczeń zsypowych i śmietników,
 • sprzątanie powierzchni utwardzonych wokół budynków,
 • zgłaszanie wszelkich napotkanych usterek technicznych.

Szczegółowy harmonogram i zakres prac ustalany jest każdorazowo z Zamawiającym, tak aby odpowiadać oczekiwaniom Klienta.